Összefoglalva:

Cég csak erre a célra kialakított raktárban tárolhat a karácsonyi időszakon túl pirotechnikai eszközöket.

(Kialakításához kell pirotechnikus bevonása, pincében nem lehet, két szintesnél nagyobb épületben nem lehet, hasadó oldal falú épületben lehet..). Tehát a Lidl központban jelen pillanatban jogszabályilag nem tárolható pirotechnikai eszköz a december 28. és 31. közötti időszakot leszámítva.

Javaslatok:

 1. Pirotechnikai raktárrész bérlése
 2. Pontos fotó dokumentáció készítése, majd megsemmisítés
 3. Elhasználni az eszközöket (eközben viszont sérül, típustól függően lehet felismerhetetlenné válik a csomagolása)
 4. Pirotechnikus általi robbanó hatóanyag eltávolítás. (kicsit megbontja, kipergeti belőle a töltetet)

Jogszabályi háttér:

173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről;

 1. § (1) Pirotechnikai termék tárolható:
 2. a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha ott ADR szerinti együvé rakási tilalom alá eső robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely robbanóanyagtól mentesítése megfelelően megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag tárolóhely),
 3. b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárépület), valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek tárolására szolgáló helyiségben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség),

állandó tárolóhely: a pirotechnikai raktárépület és a pirotechnikai raktárhelyiség, (megj.: legalább egyik oldalát kifúvófallal kell ellátni, amelynek 3 kN/m2-nél kisebb robbanási túlnyomás hatására fel kell szakadnia.

 

 1. c) ideiglenes tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 600 kg-ot,

ideiglenes tárolóhely: a pirotechnikai termék év végi forgalmazásához kapcsolódó, maximum 2 hónap időtartamra engedélyezhető tárolóhely,

 

 1. d) kézi tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy

kézi tárolóhely: a felhasználási, illetve a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó tárolóhely,

 

 1. e) átmeneti tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot.

átmeneti tárolóhely: a pirotechnikus által kialakított, e rendeletben meghatározott tárolási engedély nélküli tárolóhely,

 1. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve – a föld vagy felszín alatti pirotechnikai raktárépület kivételével – pincében, alagsorban nem alakítható ki.
 2. § (1) Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhely (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: tárolóhely) legfeljebb kétszintes épületben alakítható ki. Nem alakítható ki tárolóhely nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra alkalmas épületben.

 

 1. § (1) Konténer akkor használható ideiglenes, kézi vagy átmeneti tárolóhelyként, ha megfelel a benne tárolt fajtájú és mennyiségű pirotechnikai termék szállítására használható konténerre vonatkozó, az ADR-ben meghatározott követelményeknek. Ideiglenes és kézi tárolóhely esetében a konténer csak zárt halmozható nagykonténer lehet.

(2) A konténer környezetében – annak szállítása kivételével – 16 m-es telepítési távolságot kell tartani épülettől, fő közlekedési úttól, vasúti vágánytól, és más, pirotechnikai termék tárolására szolgáló konténertől. Az év végi forgalmazás kivételével a hatóság egyedi mérlegelése alapján kisebb távolság is elfogadható, ha a konténer az ÁRBSZ előírásainak megfelelő védősánccal vagy védőfallal rendelkezik.

(3) A konténer tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét biztosítani kell.(4) A konténer kizárólag úgy telepíthető, hogy – a megközelítési útvonalon mérten – 100 méteren belül rendelkezésre álljon oltóvízszerzési lehetőség.(5) A konténert folyamatosan őrizni kell, ha abban pirotechnikai terméket tárolnak. Az őrzést helyszíni élőerős őrzéssel vagy helyszíni reagálást kiváltó távfelügyelettel kell biztosítani.(6) Gondoskodni kell a kézi tárolóhelyként telepített konténer villámvédelméről, valamint elektrosztatikus feltöltődés elleni védelméről.

 1. § (1) Pirotechnikai terméket tartalmazó konténertől 5 méterre szalag kordont kell felállítani, amelyen belül csak az áru feltöltését szolgáló gépjármű állhat a feltöltés ideje alatt.
 2. § (3) A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.