Tartalmi felépítés:

Az üzem környezete
Az üzem elhelyezkedése
Az üzem környezetének területrendezési elemei
A lakott területek jellemzése
Közintézmények és létesítmények
Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek
A súlyos ipari baleset által potenciálisan érintett közművek
Az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezetek
Az üzemen kívül más üzemeltetők által folytatott veszélyes tevékenységek
Természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk
A terület meteorológiai jellemzői
A terület geológiai és hidrológiai jellemzői
Az üzem leírása
Általános információk
Az üzem rendeltetése
A fő tevékenység és a gyártott termékek
A dolgozók létszáma, munkaidő, műszakszám
Az üzemre vonatkozó általános megállapítások
Az üzem elrendezése, a létesítmények elhelyezkedése
A veszélyes anyagok elhelyezkedése, mennyisége
A biztonságot szolgáló berendezések, építmények
A közművek, infrastruktúra
A menekülési útvonalak
vezetési pontok elhelyezkedése
Veszélyes anyagok leltára
A gyártási folyamatok leírása
Az alaptevékenység technológiai folyamatai
Veszélyes anyagok tárolása, kapcsolódó műveletek
A veszélyes anyagok szállítása telephelyen belül
Veszélytelenítő és mentesítő anyagok bemutatása
Súlyos baleseti lehetőségek bemutatása
A létesítmények kiválasztása, hibahely meghatározás
Súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése
Következményelemzés
A Súlyos baleset elleni védekezés eszközrendszere
A védekezésbe bevont szervezetek, erők
Vészhelyzeti irányító szervezet
A védekezésbe bevont belső erők
A védekezésbe bevont külső erők
A vészhelyzeti feladatok ellátását szolgáló infrastruktúra
Közművek, energiaellátás
Vízellátás, tűzoltóvíz hálózat
Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények
A vezetőállomány veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere
Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere
A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei
Távérzékelő rendszerek
A kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények
A helyzet értékelését és a döntést segítő informatikai rendszerek
A védekezésbe bevonható belső erők eszközei
A védekezésbe bevonható külső erők eszközei
A súlyos baleseti hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok
A védekezésért felelős személyek és feladataik bemutatása
A mentési tevékenység irányításának ismertetése
A súlyos balesethez kapcsolódó védekezés és ütemezése
A súlyos baleset észlelése, rendellenességek jelzése
Az érintettek értesítésének módja, sorrendje
A belső és külső erők riasztása, az együttműködés bemutatása
Felderítés, vegyi kimutatás tervezése
Élet és anyagi javak mentése
beavatkozás, kárelhárítás, mentesítés végzése
A kialakult veszélyhelyzet elhárításához szükséges segítségnyújtás feltételei
A raktár dolgozói védelmében hozott intézkedések
A védelmi intézkedések elégségességének bemutatása
A kárelhárítási feladatok feltételeinek bemutatása
A védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítése
Az irányítási rendszer bemutatása
Szervezet és személyzet
A súlyos baleseti veszélyek azonosítása, értékelése
Üzemvezetés
A változtatások kezelése
Védelmi tervezés
Belső audit és vezetőségi átvizsgálás