– 2012. évi CLXVI. Törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről.

– 65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról.

– 233/2013. (VI. 30.) Kormányrendelet az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről.

– 360/2013. (X. 11.) Kormányrendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. (2014. 01. 01-én lépett hatályba, + 180 nap az azonosítási jelentés benyújtásának határideje)

– 512/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról. (2014. 01. 01-én lépett hatályba, + 180 nap az azonosítási jelentés benyújtásának határideje)

– 540/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. (2014. 01. 01-én lépett hatályba, + 180 nap az azonosítási jelentés benyújtásának határideje)

– 541/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. (2014. 01. 01-én lépett hatályba, + 180 nap az azonosítási jelentés benyújtásának határideje)

 

Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés:

– Üzemeltető azonosítást végez kockázatelemzés, valamint ágazati és horizontális kritériumok alapján.

– Azonosítási jelentést készít.

Azonosítási jelentést készít, majd megküldi az ágazati kijelölő hatóságnak.

– Ágazati kijelölő hatóság megküldi véleményezésre az ágazati javaslattevő hatóságnak és a Szakhatóságnak (kat. helyi szerv: I. fokú szakhatóság, kat. területi szerv: 2. fokú szakhatóság. Kivétel ez alól a Rendvédelmi Szervek létfontosságú létesítményei, rendszerelemei, valamint 2014. 09. 10-ét, azaz a vízügyi hatósági jogkör átvételét követően a vízgazdálkodási ágazat, melyeknél az I. fokú ágazati kijelölő hatóság a kat. területi szerve, míg a II. fokú ágazati kijelölő hatóság a kat. központi szerve).

– Ágazati kijelölő hatóság dönt a beérkezett szakhatósági állásfoglalások, véleménynyilvánítások alapján a kijelölésről, nyilvántartásba vételről, vagy az eljárás megszüntetéséről.

– Kijelölés esetén az ágazati kijelölő hatóság értesíti a nyilvántartó hatóságot (BM OKF).

– Az ágazati kijelölő hatóság döntése értelmében az Üzemeltető, biztonsági tervet készít, biztonsági összekötő személyt jelöl ki.

– Üzemeltető megküldi véleményezésre a biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóságnak.

– A kijelölt Üzemeltetőnél kétévente ellenőrzést kell tartani.

 

Biztonsági összekötő személy:

– Feladata a kapcsolattartás az üzemeltető és a kijelölési eljárásban részt vevő hatóságok, szakhatóságok között. Foglalkoztatása az üzemeltető felelőssége.

 

Biztonsági összekötő személy képesítési követelményei: (2014. szeptember 1-jétől)

– Ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség

– Védelmi igazgatási vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettség,

– Tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezői szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

– Iparbiztonsági szaktanfolyami végzettség,

– Iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettség, vagy a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlat.

 

Üzemeltetői Biztonsági Terv (továbbiakban: ÜBT) tartalmi követelményei általánosságban:

– Létfontosságú rendszerelem környezetének bemutatása

– Rendszer és létesítmény bemutatása

– Részletes elemzéssel vizsgált lehetséges rendkívüli események bemutatása

– Létfontosságú rendszerelem védelmének eszközrendszere

– Létfontosságú rendszerelemek irányítási rendszere

 

BM OKF, mint nyilvántartó hatóság:

– Az üzemeltető adatait (név, székhely, elérhetőségek, cégjegyzékszám, adószám, etc.)

– A biztonsági összekötő adatait (természetes személyazonosító adatok)

– Létfontosságú rendszerelem megnevezése (nemzeti és EU-s)

– Üzemeltetői Biztonsági Terv

– Kijelölő/visszavonó határozat

 

Nyilvántartás:

– megyénkben a jelenlegi nyilvántartásunk alapján 91 db létfontosságú létesítmény, rendszerelem található.

 

Helyszíni ellenőrzés:

– Legalább 2 évente

– Nemzetbiztonsági szempontokra figyelemmel

– Biztonsági összekötő büntetlenségének ellenőrzése

– Ellenőrzést koordináló szerv: BM OKF (honvédelmi létesítmények kivételével)

 

Tisztelettel: Árvai Gábor tűzoltó alezredes

BAZ MKI megyei iparbiztonsági főfelügyelő