Környezetvédelem kapcsán teljeskörű ügyintézés. Bevallások elkészítése, engedélyek előkészítése.

Pontforrás mérések:

  • pontforrások által kibocsátott – Füstgáz-komponensek mintavétele,
  • pontforrások által kibocsátott – Illékony szerves vegyületek mintavétele,
  • pontforrások által kibocsátott – Egyéb gáz, gőz állapotú komponensek mintavétele,
  • pontforrások által kibocsátott – Szilárd anyag mintavétele,
  • Fémek mintavétele,
  • Metán és nem-metán szénhidrogének mintavétele

Hatásterület lehatárolás- meghatározás, engedélykérelem elkészítése.

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése.

Hulladékbevallás. Hulladéknyilvántartás – adatszolgáltatás.

Kapcsolódó jogszabályok, előírások:
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.
(2) A hulladéktermelő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot
meghaladja.
(4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.
(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
31. § (1)73 Az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a területi környezetvédelmi hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
(2)74 Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.

306/2010. (xii. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.
32/1993. (xii. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról.
23/2001. (xi.13.) KÖM rendelet a 140 KWth és az ennél nagyobb, de 50 KWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről.
7/2003. (v.16.) KVVM-GKM közös rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről.
4/2011. (i. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
6/2011. (i. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.
26/2014. (iii.25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról.

Bővebb információk érdekében bátran vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén:

Tel.: +36-70-22-000-33

Válaszolj a kérdésre, az üzenet elküldéséhez!

Elfogadom az adatvédelmi irányelvet, és hozzájárulok az adataim tárolásához a GDPR szabályai szerint.