ESG tanácsadás

Vállaljuk teljes ESG témában:

 • teljeskörű dokumentációs rendszer, riportok elkészítését
 • karbon lábnyom számítást
 • vállalkozások auditokra való felkészítést
 • jogszabályi megfelelés támogatását
 • tanácsadást
esg

ESG jelentése

Olyan dokumentum, amely egy vállalat környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményét ismerteti. Segít a befektetőknek, ügyfeleknek, munkavállalóknak és más érdekelt feleknek megérteni a vállalat fenntarthatósági hatásait és kockázatait. Az ESG-jelentésnek CSRD iránymutatásait és ESRS szabványokat kell követnie.

CSRD: a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv, amely alapján minden vállalatnak kötelezően közzé kell tennie információkat a társadalmi és környezeti kérdésekből eredő kockázatokról és lehetőségekről, valamint tevékenységükből eredő emberekre és környezetre gyakorolt hatásáról.

Az ESRS az európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok rövidítése. 12 szabványból áll. A szabványok a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések teljes körét lefedik, beleértve az éghajlatváltozást, a széndioxid kibocsátást, hulladékkezelést és az emberi jogokat is.

 • 2024. január 1-jétől kell alkalmaznia a jelenleg az NFRD hatálya alá tartozó, az EU szabályozott piacain jegyzett, több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatoknak. Esetükben a jelentéstétel 2025-ben esedékes.
 • 2025. január 1-jétől érinti az NFRD hatálya alá jelenleg nem tartozó nagyvállalatokat (azaz a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató és/vagy 40 millió EUR árbevétellel rendelkező és/vagy 20 millió EUR eszközállománnyal rendelkező vállalatokat), számukra az első kötelező jelentéstétel 2026-ban esedékes.
 • 2026. január 1-jétől a tőzsdén jegyzett kkv-k és egyéb vállalkozások esetében kell megkezdeni az alkalmazást, 2027-ben esedékes jelentésekkel. A kkv-k ugyanakkor 2028-ig mentesülnek az irányelv kötelező alkalmazása alól, amennyiben ezt indokolják.
 • A nem EU-s vállalatoknak 2028. január 1-jétől kell alkalmazniuk a CSRD előírásait, 2029-ben esedékes első jelentéssel.

ESG Törvény: A vállalkozásoknak kellő gondossággal kell eljárniuk az ellátási láncaik működtetése során annak érdekében, hogy a társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázatokat megelőzhessék, csökkenthessék, illetve megszüntethessék. Az ennek során – fenntarthatósági célú – átvilágítási kötelezettségük keletkezik, amelyet a kockázatkezelési rendszerük biztosít. Ennek részeként a vállalatoknak ki kell jelölniük egy kockázatkezelésért felelős személyt a munkavállalóik közül, aki nem utasítható, és kizárólag az ügyvezetésnek felel. A vállalkozások – éves gyakorisággal rendszeresen, és eseti jelleggel – végeznek kockázatelemzést a társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok azonosítására. Ugyancsak kötelezővé válik a vállalatok számára, hogy társadalmi felelősségvállalási stratégiát készítsenek, illetve – kockázat azonosítása esetén – megelőzési és korrekciós intézkedéseket tegyenek. Intézkedés alkalmazására akkor kerül sor, ha a vállalat saját üzleti hatáskörében, leányvállalatainál vagy közvetlen szállítójánál a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértése már bekövetkezett, vagy az várható. A külső irányból érkező, társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok megsértésére vonatkozó bejelentések elintézésére a vállalatoknak panaszkezelési rendszert kell létrehozniuk. A panaszkezelési eljárás lezárulását követően értesíteniük kell a Hatóságot az eljárás eredményéről. Az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágításáról szóló ESG beszámolót a vállalkozások ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a honlapjukon. E dokumentum elkészítésének elmulasztása esetén a Hatóság pénzbírságot szab ki.

Az ESG beszámoló vizsgálatát a – Hatóság által vezetett – Tanúsítók Névjegyzékébe felvett ESG tanúsító végzi tanúsítási audit keretében, mely jelentéssel zárul. Megfelelőség esetén ESG tanúsítvány kiadására is sor kerül.

Az ESG legfontosabb tartalmi elemei a hatályos szabályozási környezet alapján:

 • A vállalat jövőképének, küldetésének, értékeinek és fenntarthatósági stratégiájának leírása.
 • A vállalat lényeges fenntarthatósági kérdéseinek összefoglalása, mint például az állatjólét, az élelmiszerbiztonság, a vízfelhasználás, az üvegházhatású gázok kibocsátása, a hulladékgazdálkodás, az emberi jogok és a munkaügyi gyakorlat.
 • A vállalat irányítási struktúrájának és a fenntarthatósági ügyek kezelésére szolgáló politikáinak leírása, mint például az igazgatótanács összetétele, kockázatkezelés, az érdekelt felek bevonása és etika.
 • A vállalat teljesítménymutatóinak és céljainak közzététele az egyes fenntarthatósági kérdésekre vonatkozóan, valamint az ezek elérése felé tett előrelépés.
 • A vállalat működéséből és az értéklánc tevékenységeiből eredő, az emberekre és a környezetre gyakorolt hatások közzététele.
 • A fenntarthatósággal kapcsolatos minden olyan jelentős kockázat vagy lehetőség közzététele, amely hatással lehet a vállalat jövőbeli kilátásaira.

Szankciók: CSRD és ESG törvény alapján.

Az ESG-jelentés elkészítésének költségei: függ a vállalat méretétől és összetettségétől, a jelentés terjedelmétől, a szükséges kutatás és adatgyűjtés mennyiségétől is. Kell e hatásvizsgálatot végezni, karbonlábnyomot számítani (Scope 1,2,3).

Egy vállalat ESG-jelentésének elkészítése jellemzően a következő lépéseket foglalja magában:

 • ESG állapotfelmérés: a vállalat ESG teljesítményének és fejlettségi szintjének megismerése
 • ESG-stratégia kidolgozása: Az ESG-stratégia összehangolása a vállalat általános üzleti stratégiájával. A vállalat teljesítményének áttekintése a legfontosabb ESG területeken.
 • A lényeges kérdések azonosítása: A vállalat legfontosabb környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseinek meghatározása.
 • Adatgyűjtés: Adatgyűjtés és szükséges interjúk a vállalat teljesítményéről a beazonosított területeken: hulladék, szennyezés, vízfelhasználás, CO2 kibocsátás…stb.
 • Elemzés és teljesítményértékelés: Az adatok elemzése és a vállalat teljesítményének összehasonlítása az iparági standardokkal.
 • Eredmények összefoglalása és igény szerint grafikai megjelenítés kidolgozása: Jelentés a vállalat ESG-teljesítményéről, beleértve a sikereket és a fejlesztendő területeket is.
 • Felülvizsgálat és javítás: Évente
 • Karbonlábnyom számítást is,
 • A teljes állapot felmérése.