21 11, 2017

Az ADR -ről bővebben

Az ADR a francia „Accord Dangreuses Route” kifejezésből alakult mozaikszó. A teljes, szintén francia elnevezés, az „Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route” részletesebben írja le, pontosan mi is az ADR lényege. Ez az európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szól, mely 1957-ben Genf városában lépett életbe. Magyarország [...]

23 08, 2017

Veszélyes áru szállítás és veszélyes áru szállítók (ADR) ellenőrzése

1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő. Az ADR előírásait a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik. A módosítások és kiegészítések általában 2 évenként lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri [...]

11 08, 2017

ADR jelölések, fuvarokmány tartalma

5.2.2.2.1.1 A bárcákat az 5.2.2.2.1.1 ábra szerint kell kialakítani. 5.2.2.2.1.1 ábra Osztály, alosztály bárca * Az alsó sarokban az osztály számát kell feltüntetni, a 4.1, a 4.2 és a 4.3 osztálynál a „4” számjegyet, a 6.1 és a 6.2 osztálynál a „6” számjegyet. ** Az alsó részben a kötelező vagy tetszőleges szöveget, számokat vagy betűket [...]

28 06, 2017

ADR jogszabályok gyűjteménye

Közúti szabályozások 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - 52 § 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 16/1983. (VI. 30.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk [...]

24 06, 2017

ADR tanácsadó kijelölése, alkalmazása, foglalkoztatása

Ha ADR hatálya alá tartozik a szállítás, akkor kell biztonsági tanácsadót alkalmazni. 1.8.3 Biztonsági tanácsadó 1.8.3.1 Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, [...]