3 01, 2024

ESG: Környezeti, Társadalmi és Irányítási Felelősségvállalás

Az ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) felelősségvállalás egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok és befektetők számára, mivel egyre nő az elvárás a fenntartható, etikus és felelős üzleti gyakorlatok iránt. Az ESG fogalom a három fő területet öleli fel, és célja az, hogy az üzleti döntéseket olyan tényezők alapján hozza meg, amelyek nemcsak a pénzügyi eredményeket, [...]

16 02, 2023

A kritikus infrastruktúrákról

A kritikus infrastruktúra védelme egyre fontosabbá válik a modern társadalomban, hiszen az ilyen infrastruktúrák nélkülözhetetlenek a gazdasági és társadalmi stabilitáshoz. Azonban, ahogy a társadalom egyre inkább függ az ilyen infrastruktúrák működőképességétől, úgy növekszik azok kockázata is. Ezért a jogalkotók számos jogszabállyal léptek fel annak érdekében, hogy bizonyos vállalatok kötelezően megfeleljenek bizonyos szintű védelmi követelményeknek. A [...]

8 06, 2021

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el: 1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed az Mvt. 87. § 5. pontja szerinti munkahelynek a szervezett munkavégzés során történő kialakítására és használatára. (2) A rendelet hatálya nem [...]

20 05, 2021

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre, [...]

20 05, 2021

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1. § Az e rendelet mellékleteként közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzatot hatályba léptetem. 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2) *  Melléklet a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelethez Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. [...]

21 11, 2017

Az ADR -ről bővebben

Az ADR a francia „Accord Dangreuses Route” kifejezésből alakult mozaikszó. A teljes, szintén francia elnevezés, az „Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route” részletesebben írja le, pontosan mi is az ADR lényege. Ez az európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szól, mely 1957-ben Genf városában lépett életbe. Magyarország [...]

2 10, 2017

Munkavédelmi szempontból dolgozói látásvizsgálat

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet   § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a) minden olyan, az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra. [...]

21 09, 2017

Beszállítói kamionsofőrök targonca kezelése

Munkavédelmi felügyelőségek által hivatkozott jogszabályok: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 5.1. Emelőgép-kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki – 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, – a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, – rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra [...]

15 09, 2017

Súlyos káresemény elhárítási terv súlypontok

Tartalmi felépítés: Az üzem környezete Az üzem elhelyezkedése Az üzem környezetének területrendezési elemei A lakott területek jellemzése Közintézmények és létesítmények Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek A súlyos ipari baleset által potenciálisan érintett közművek Az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezetek Az üzemen kívül más üzemeltetők által folytatott veszélyes tevékenységek Természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A [...]

5 09, 2017

Tűzvédelmi oktatási tematika irodák, szervertermek dolgozóinak. MINTA

A tűz oltása: Ha akkora a tűz, hogy a fali tűzcsapot is használni szükséges előtte áramtalanítani kell az egész épületet. Figyelem az áramütés veszélye miatt elektromos berendezést vízzel oltani TILOS! A Széndioxiddal oltó kézi tűzoltó készülékek használata. Oltóanyaga élelmiszeripari tisztaságú szén-dioxid,  mely  elsődlegesen  éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmas. De alkalmas feszültség allati berendezések [...]