About Zsolt

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far Zsolt has created 18 blog entries.
21 07, 2017

SKET megújítási kötelezettség

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről § (2) A biztonsági jelentést, a biztonsági elemzést az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni: a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben olyan változások történtek, amelynek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő hatása van, b) [...]

15 07, 2017

Letfontossagú rendszerelemek, Kritikus infrastruktúrák kijelölése

- 2012. évi CLXVI. Törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. - 65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról. - 233/2013. (VI. 30.) Kormányrendelet az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények [...]

10 07, 2017

Kazán – Villám – Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat előírásai

Kazán: 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról Az üzemeltetés követelményei 6.1. Üzemeltetés A felhasználó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a felhasználói berendezést: c) a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói [...]

28 06, 2017

ADR jogszabályok gyűjteménye

Közúti szabályozások 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - 52 § 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 16/1983. (VI. 30.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk [...]

24 06, 2017

ADR tanácsadó kijelölése, alkalmazása, foglalkoztatása

Ha ADR hatálya alá tartozik a szállítás, akkor kell biztonsági tanácsadót alkalmazni. 1.8.3 Biztonsági tanácsadó 1.8.3.1 Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, [...]

20 06, 2017

Biztonsági összekötő a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról   A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei § (1) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. (2) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett [...]

15 06, 2017

Munka- és tűzvédelem oktatás tematika példa

1. Munkavédelmi oktatási anyag Közös célunk, hogy olyan munkahelyet biztosítsunk, ahol a munkatársaink és vásárlóink is biztonságban érzik magukat, ezt viszont csak úgy lehet megvalósítani, ha minden egyes munkatárs együttműködik. A munkavédelmi előírások be nem tartása nem csak önt, hanem vásárlóinkat is veszélynek teszik ki. Fizikai veszélyforrást jelentenek: munkaeszközök, mozgó járművek és szállító anyagmozgató eszközök, szerkezetek egyensúlyának [...]

15 06, 2017

Orvosi alkalmassági vizsgálat lebonyolításának rendje

A dolgozók orvosi alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős. A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri. Az orvosi vizsgálatokat és a kiegészítő szakvizsgálatokat munkaidőben kell megtartani. A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. [...]