About Zsolt

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far Zsolt has created 18 blog entries.
21 11, 2017

Az ADR -ről bővebben

Az ADR a francia „Accord Dangreuses Route” kifejezésből alakult mozaikszó. A teljes, szintén francia elnevezés, az „Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route” részletesebben írja le, pontosan mi is az ADR lényege. Ez az európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szól, mely 1957-ben Genf városában lépett életbe. Magyarország [...]

2 10, 2017

Munkavédelmi szempontból dolgozói látásvizsgálat

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet   § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a) minden olyan, az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra. [...]

21 09, 2017

Beszállítói kamionsofőrök targonca kezelése

Munkavédelmi felügyelőségek által hivatkozott jogszabályok: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 5.1. Emelőgép-kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki – 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, – a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, – rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra [...]

15 09, 2017

Súlyos káresemény elhárítási terv súlypontok

Tartalmi felépítés: Az üzem környezete Az üzem elhelyezkedése Az üzem környezetének területrendezési elemei A lakott területek jellemzése Közintézmények és létesítmények Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek A súlyos ipari baleset által potenciálisan érintett közművek Az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezetek Az üzemen kívül más üzemeltetők által folytatott veszélyes tevékenységek Természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A [...]

5 09, 2017

Tűzvédelmi oktatási tematika irodák, szervertermek dolgozóinak. MINTA

A tűz oltása: Ha akkora a tűz, hogy a fali tűzcsapot is használni szükséges előtte áramtalanítani kell az egész épületet. Figyelem az áramütés veszélye miatt elektromos berendezést vízzel oltani TILOS! A Széndioxiddal oltó kézi tűzoltó készülékek használata. Oltóanyaga élelmiszeripari tisztaságú szén-dioxid,  mely  elsődlegesen  éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmas. De alkalmas feszültség allati berendezések [...]

23 08, 2017

Veszélyes áru szállítás és veszélyes áru szállítók (ADR) ellenőrzése

1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő. Az ADR előírásait a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik. A módosítások és kiegészítések általában 2 évenként lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri [...]

11 08, 2017

ADR jelölések, fuvarokmány tartalma

5.2.2.2.1.1 A bárcákat az 5.2.2.2.1.1 ábra szerint kell kialakítani. 5.2.2.2.1.1 ábra Osztály, alosztály bárca * Az alsó sarokban az osztály számát kell feltüntetni, a 4.1, a 4.2 és a 4.3 osztálynál a „4” számjegyet, a 6.1 és a 6.2 osztálynál a „6” számjegyet. ** Az alsó részben a kötelező vagy tetszőleges szöveget, számokat vagy betűket [...]

5 08, 2017

Füstkötény feletti tárolások rendelet szerinti megkötései

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról FEJEZET - ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK § (1) E rendelet alkalmazásában füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza, XVIII. FEJEZET - HASZNÁLATI SZABÁLYOK Tárolás szabályai § (6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén a) 200 m2 feletti tároló [...]

30 07, 2017

Tüzijáték tárolása, értékesítése – Polgári célú pirotechnikai eszközök vonatkozó előírásai

Összefoglalva: Cég csak erre a célra kialakított raktárban tárolhat a karácsonyi időszakon túl pirotechnikai eszközöket. (Kialakításához kell pirotechnikus bevonása, pincében nem lehet, két szintesnél nagyobb épületben nem lehet, hasadó oldal falú épületben lehet..). Tehát a Lidl központban jelen pillanatban jogszabályilag nem tárolható pirotechnikai eszköz a december 28. és 31. közötti időszakot leszámítva. Javaslatok: Pirotechnikai raktárrész [...]

26 07, 2017

Tűz és hibaátjelzések – OTSZ szabályozása

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (NEM HATÁLYOS) Tűz- és hibaátjelzés, távfelügyelet § (1) A tűz- és hibaátjelző berendezés és rendszer feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. (2) Abban a helyiségben, ahol a tűz- és hibaátjelzést fogadó központot elhelyezték, állandóan, a berendezés kezelésére kioktatott személyzetnek kell tartózkodnia. (3) A tűz- [...]