About MultiEgis

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far MultiEgis has created 6 blog entries.
28 05, 2024

Kritikus Infrastruktúra: Meghatározás, jelentőség és védelmi stratégiák

A modern társadalom működésének alapvető feltétele, hogy a különböző infrastruktúrák megbízhatóan és biztonságosan működjenek. Ezek közül különösen fontos a kritikus infrastruktúra, amelynek védelme kiemelt jelentőséggel bír. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a kritikus infrastruktúra fogalmát, jelentőségét és a védelméhez szükséges stratégiákat. Mi a kritikus infrastruktúra? A kritikus infrastruktúra olyan rendszerek és létesítmények összessége, amelyek elengedhetetlenek a társadalom [...]

3 01, 2024

ESG: Környezeti, társadalmi és irányítási felelősségvállalás

Az ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) felelősségvállalás egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok és befektetők számára, mivel az elvárások folyamatosan növekednek a fenntartható, etikus és felelős üzleti gyakorlatok iránt. Az ESG fogalom három fő területet ölel fel, és célja, hogy az üzleti döntéseket olyan tényezők alapján hozzák meg, amelyek nemcsak a pénzügyi eredményeket, hanem a [...]

16 02, 2023

A kritikus infrastruktúrákról

A kritikus infrastruktúra védelme egyre nagyobb jelentőséget kap a modern társadalomban, mivel ezek az infrastruktúrák elengedhetetlenek a gazdasági és társadalmi stabilitás fenntartásához. Ahogy a társadalom egyre inkább függ ezen infrastruktúrák működőképességétől, úgy nő a kockázatuk is. Ezért a jogalkotók számos szabályozást vezettek be annak érdekében, hogy a vállalatok kötelezően megfeleljenek bizonyos védelmi követelményeknek. A kritikus [...]

8 06, 2021

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el: 1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed az Mvt. 87. § 5. pontja szerinti munkahelynek a szervezett munkavégzés során történő kialakítására és használatára. (2) A rendelet hatálya nem [...]

20 05, 2021

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre, [...]

20 05, 2021

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1. § Az e rendelet mellékleteként közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzatot hatályba léptetem. 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2) *  Melléklet a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelethez Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. [...]