Az ADR a francia „Accord Dangreuses Route” kifejezésből alakult mozaikszó. A teljes, szintén francia elnevezés, az „Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route” részletesebben írja le, pontosan mi is az ADR lényege. Ez az európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szól, mely 1957-ben Genf városában lépett életbe. Magyarország már közel 40 éve csatlakozott az ADR programhoz, és a szabályozás – ezzel párhuzamosan – a magyar jogrendbe is bekerült, mint a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet. Fontos, hogy az ADR kimondottan a közúti szállításra vonatkozik, azonban az egyéb szállítási formáknak, a légi (ICAO), folyami (ADN), tengeri (IMDG) és vasúti (RID) szállítmányozásnak is megvan a maga szabálya.

Mikor kell ADR tanácsadót alkalmazni?

A veszélyes áru szállítással kapcsolatos biztonsági tanácsadásról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján minden olyan vállalkozás köteles legalább egy ADR tanácsadót alkalmazni, amelyik tevékenysége során veszélyes áruk szállításával foglalkozik. Cégünk teljes körű ADR tanácsadással és oktatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

A járművek jelölésére vonatkozó előírások

Az ADR szabályozás kilenc áruosztályt és alosztályt különböztet meg a robbanóanyagoktól kezdve, a mérgező és fertőző anyagokon át egészen a maró anyagokig. Természetesen a szállítást végző gépjárművek jelölése is ennek megfelelően alakul. A megjelölés eszközei minden esetben a narancssárga, veszélyt jelző táblák, melyeknek az ADR szerint két fajtája van: a szám nélküli, sima jelzőtábla és a számos veszélyt jelző tábla. A tábla szerepe rendkívül sokrétű. Egyfelől tájékoztatja a forgalomban haladókat, hogy a jelölt jármű veszélyes anyagot szállít, másfelől lényeges információval szolgál a hatóságok számára egy esetleges baleset esetén. A hiányzó vagy szabálytalan jelölés komoly szankciókat vonhat maga után. A táblák mellett úgynevezett veszélyességi bárcákat is használnak a járművek jelölésére. A szállító gépjármű megjelölését már a berakodás előtt el kell végezni. Kizárólag ADR oktatásban részesült személy kezelheti az árut, illetéktelen nem kerülhet a veszélyes rakomány közelébe.

Mi számít veszélyes árunak?

Veszélyes árunak tekinthető minden olyan áru (anyag és tárgy), mely robbanásveszélyes, gyúlékony, környezet-, és egészségkárosító, öngyulladásra hajlamos, radioaktív, mérgező, fertőző illetve maró tulajdonságokkal rendelkezik. Az áruk úgynevezett UN számot kapnak, ez alapján sorolják őket a fent említett kilenc osztály valamelyikébe. Kezelésükhöz, szállításukhoz szakképzett személyzetre van szükség. Az ADR szabályozás rendszerint két évente módosul. A módosításokat minden esetben figyelembe kell venni a veszélyes áruk elszállításának megszervezésekor. A jogszabályok nem megfelelő betartásának beláthatatlan következményei lehetnek.

Ha választ szeretne kapni ADR-rel kapcsolatos kérdéseire vagy további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!