2 10, 2017

Munkavédelmi szempontból dolgozói látásvizsgálat

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet   § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a) minden olyan, az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra. [...]

21 09, 2017

Beszállítói kamionsofőrök targonca kezelése

Munkavédelmi felügyelőségek által hivatkozott jogszabályok: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 5.1. Emelőgép-kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki – 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, – a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, – rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra [...]

15 09, 2017

Súlyos káresemény elhárítási terv súlypontok

Tartalmi felépítés: Az üzem környezete Az üzem elhelyezkedése Az üzem környezetének területrendezési elemei A lakott területek jellemzése Közintézmények és létesítmények Különleges természeti értékek, műemlékek, turisztikai nevezetességek A súlyos ipari baleset által potenciálisan érintett közművek Az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezetek Az üzemen kívül más üzemeltetők által folytatott veszélyes tevékenységek Természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A [...]

15 06, 2017

Munka- és tűzvédelem oktatás tematika példa

1. Munkavédelmi oktatási anyag Közös célunk, hogy olyan munkahelyet biztosítsunk, ahol a munkatársaink és vásárlóink is biztonságban érzik magukat, ezt viszont csak úgy lehet megvalósítani, ha minden egyes munkatárs együttműködik. A munkavédelmi előírások be nem tartása nem csak önt, hanem vásárlóinkat is veszélynek teszik ki. Fizikai veszélyforrást jelentenek: munkaeszközök, mozgó járművek és szállító anyagmozgató eszközök, szerkezetek egyensúlyának [...]

15 06, 2017

Orvosi alkalmassági vizsgálat lebonyolításának rendje

A dolgozók orvosi alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős. A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri. Az orvosi vizsgálatokat és a kiegészítő szakvizsgálatokat munkaidőben kell megtartani. A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. [...]