ADR tanácsadás | Veszélyes áru szállítás

A veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján, a Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás köteles legalább egy veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni.

ADR tanácsadói szolgáltatásaink:

 • Veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadás
 • Biztonsági tanácsadó kijelölésével kapcsolatos tanácsadás
 • Veszélyes áruszállítási audit
 • Eseti tanácsadás
 • ADR/RID/ADN 1.3 fejezete szerinti képzés
 • Veszélyes áruk ADR, RID, ADN, IMDG-Code és IATA-DGR (ICAO-TI) szerinti besorolása
 • Veszélyes áruszállítással kapcsolatos termékek forgalmazása
 • Veszélyes ipari védelmi ügyintézés (Seveso)
 • Írásbeli utasítások elkészítése
 • Járműtanúsítások elkészítése
 • Veszélyes Áru Biztonsági Auditok, Tanácsadás
 • Veszélyességi osztályozás
 • Biztonsági tanácsadói tevékenység ellátása
 • Cégspecifikus szakanyag készítése, ADR megfelelés kialakítása
 • Teljeskörű ADR tanácsadás